Finns det en risk, eller tycker du att det är bra?

Walt Dinsey gör filmer där djur är som människor. De pratar som människor, de har känslor som människor, de har värderingar som människor. Det görs barnböcker där djur är som i Walt Disney filmerna. Det finns en mängd andra filmer, historier, och annat där man tillskriver hundar mänskliga värderingar och tankar. Det börjar bli vanligt […]