Agrias Hundpromenad

Vi vill uppmärksamma Agrias hundpromenad den 23 September!

Att delta kostrar 50 kronor och denna summa skänker Agria Djurförsäkring till Hundstallet! Fantastiskt va!? Något vi rekomendera, ni förenar nytta med nöja helt enkelt!

Datum: Lördag den 23 september

Var: Stockholm, start intill Sjöhiska museét på Djurgården.

Varför: För att stödja Hundstallets arbete med hundar som far illa.

Du kan även läsa mer här!