Bra att veta om doping

Vi är många som tävlar med våra hundar. Ibland blir hundarna skadade eller sjuka och då får man naturligtvis inte starta men det många inte tänker på är att i princip alla läkemedel till hund är dopingklassade och det finns karenstider som måste ha förflutit innan man får tävla med hunden igen. Det som styr reglerna kring doping heter Nationellt dopingreglemente för hund och kan i sin helhet läsas på skk.se. Grunden ligger hos draghundssporten som från och med år 2000 krävde tydligare regler så att hundar inte utsattes för doping eller annan otillbörlig påverkan. Huvudmotivet är frågan om djurskydd och man har då tagit fasta på att en hund som behandlas med medicin, akupunktur, kiropraktik och liknande, inte är frisk nog att tävla. Man vill också att hunden skall vara frisk utan sin behandling innan prov och har då tillämpat 5 olika karenstider. man kan på tävling komma att ställas inför dopingprov och detta sker via antingen urinprov, blodprov, hårprov eller nosprov.

Här nedanför kommer exempel på några vanliga mediciner och behandlingar samt deras karenstid.

Vaccinationer och antiparasitmedel har ingen karenstid!

Vid sedering av friskt djur för till exempel röntgen av knän och höfter (fråga gärna veterinären vilket preparat som används):
Domitor, 7 dygn
Plegicil, 7 dygn
Rompun, 7 dygn
Torbugesic, 28 dygn
Kombination av Domitor och Torbugesic, 28 dygn
Propofol, 7 dygn

Om din hund behandlas för problem med öronen eller ögonen är karenstiden 7 dygn för till exempel:
Canaural vet
Fucidin comp vet
Surolan vet
Ciloxan
Diproderm
Otomax vet
Isopto-Maxidex
Viscotears

Salvor mot diverse hudåkommor:
Hydrokortison (Proctosedyl, Xyloproct) och Prednisolon (Scheriproct N), 14 dygn
Pevaryl och Daktacort, 7 dygn
Lidocain (Xylocain), 7 dygn

Några vanliga antibiotikasorter:
Amoxicillin (Amimox, Amoxicillin, Imacillin, Vetrimoxin vet), 7 dygn
Sulfametoxazol och trimetoprim (Bactrim, Eusaprim), 7 dygn
Metronidazol (Flagyl, Metronidazol), 7 dygn

De vanligaste medicinerna mot smärta och inflammation:
Meloxikam (Metacam, Flexicam, Meloxidyl, Meloxidolor, Rheumocan, Inflacam), 28 dygn Firocoxib (Previcox), 28 dygn
Robenacoxib (Onsior), 28 dygn
Buprenorfin (Norspan, Temgesic), 28 dygn

För hundar med epilepsi:
Fenobarbital (Fenemal) 6 månader

Andra typer av behandlingar:
Naturläkemedel, 14 dygn
Växtbaserade läkemedel, 14 dygn
Traditionella växtbaserade läkemedel, 14 dygn
Homeopatiska läkemedel, 14 dygn
Övriga stimulantia och sederande medel, 6 mån
Teobromin och koffein, 14 dygn
Övriga substanser med anabol effekt, 6 mån
Övriga narkotikaklassade preparat, 6 mån
Övriga medel för utvärtes bruk med åberopad medicinsk effekt, t ex liniment, 14 dygn

Fortsättning följer om detta ämne då det är stort och viktigt!

Men om du vill läsa mer redan nu så finns information på SKK: https://www.skk.se/globalassets/dokument/utstallning/atc-forteckning_2015-07-01.pdf

https://www.skk.se/globalassets/dokument/utstallning/nationellt-dopingreglemente-for-hund_t24.pdf

Vid tangenterna / My Johansson