Innehåll, vad tittar domaren på?

Fortsätter på temat bedömningskategorier. I de tre kategorierna ingår ju som bekant en mängd saker som domarna ska titta på. I den andra bedömningskategorin, Innehåll, bedömer domaren bland annat följande:

 • Är programmet väl avvägt med till exempel olika tempon, olika typer av rörelser eller olika riktningar och avstånd?
 • Är rörelser och övergångar planerade så att de passar väl ihop och flyter in i varandra?
 • Hur hög svårighetsgrad har programmet?
 • Är programmet uppbyggt så att hunden kan ges möjlighet att uppvisa den uthållighet och grad av självständigt arbete som är relevant för klassen?
 • Är rörelserna anpassade till hundens byggnad, ålder och ras?
 • Lyfter programmet fram hundens unika egenskaper?
 • Är hunden i fokus i programmet?
 • Används ringen på ett bra sätt?
 • Fyller eventuell rekvisita någon funktion i programmet?
 • Används rekvisitan av hunden och kanske till och med på flera olika sätt?
 • Är programmet uppbyggt så att hunden under övervägande delen av programmet visas upp mot domarna?

Foto: Yvonne Öster

Vid tangenterna / Johanna L