Precision och samarbete, vad tittar domaren på?

Som många säkert redan vet så bedöms freestyle och heelwork i tre kategorier. I de tre kategorierna ingår en mängd saker som domarna ska titta på. I den första bedömningskategorin, Precision och samarbete, bedömer domaren bland annat följande:

  • Ser hunden ut att trivas i ringen?
  • Har hunden och föraren ett bra samarbete?
  • Utför hunden tricken/positionerna på förarens signaler?
  • Arbetar hunden koncentrerat?
  • Är hunden i fokus?
  • Är hund och förare uppmärksamma på varandra?
  • Utför hunden rörelser och positioner på ett tydligt sätt?
  • Genomförs programmet utan oavsiktliga avbrott och med fint flyt?
  • Är förarens uppträdande passande?
  • Ger utförande och samarbete ett gott helhetsintryck?

Foto: Yvonne Öster

Det är inte helt enkelt att, som domare, hinna med att se allt. Det är en av anledningarna till att man är två domare och att siffrorna ibland kan skilja sig åt på protokollet. Vi som dömer måste döma minst en gång per år för att fortsätta vara auktoriserade. Vi träffas dessutom på domarkonferenser vartannat år och många av oss bakdömer (tittar och sätter poäng fast det inte är ”på riktigt”) en del, både på tävlingar och på film, för att hålla igång domarblicken och bli bättre på att se vad som händer på planen. Att vara domare är svårt, men samtidigt så fantastiskt kul och inspirerande.

Vid tangenterna / Johanna Lehman