Konditionsträning

Konditionsträning är ett stort ämne som man kan prata mycket om. Hästen är en fantastisk atlet som är byggd för att springa och vad det gäller konditionsträningen är hästen snabbt anpassningsbar. Jag ska försöka hålla mig till det mest väsentliga och även dela upp ämnet i olika delar.

Kort o gott kan man säga att konditionsträning syftar till att öka hästens syreupptagningsförmåga detta sker genom successiva förbättringar i hjärta, blod och muskler.


Nedan är några av de förbättringar vi uppnår

  • Av konditionsarbete ökar hästens slagvolym. Hjärtmuskeln blir större o starkare och det leder till att hjärtat kan pumpa ut mer blod per slag. (en häst i vila ca 25 L/ min jämfört med under arbete på ca 300 L/ min)
  • De röda blodkropparna i blodet ökar i antal (även blodplasman ökar i mängd). De röda blodkropparna bär på hemoglobin som i sin tur bär syre. Det gör att blodets förutsättningar att transportera syre vidare ut till musklerna ökar.
  • Musklerna som tränas får en ökad kapillär täthet och en ökad förmåga att sprida syret till musklerna. Kapillärerna är det mindre blodkärlen som transporterar blodet ut i musklerna och fraktar även bort slaggprodukter ut ur musklerna. Detta gör att musklerna snabbare får åtkomst till mer syre och även en förbättrad förmåga att ”städa bort” slaggprodukter.
  • Laktattröskeln höjs. Laktattröskeln är ett mått på hästens aeroba kapacitet det vil säga hur hårt och hur länge hästen kan arbeta innan den får mer laktat i kroppen än vad den kan ta hand om. Ju bättre kondition hästen har desto längre tid och i högre tempo kan hästen arbeta innan laktattröskeln nås och hästen måste slå av på tempot.
  • Hjärtfrekvensen under arbete (pulsen) sjunker hos hästen efterhand som konditionen förbättras. (Hästen har en vilopuls på ungefär 25 slag/ min och maxpulsen ca 230- 240.)

Grundträning

Som jag nämnt innan så är hästen byggd för att röra på sig, den är snabbtränad vad det gäller muskulatur och syreupptagningsförmåga. MEN vad som är extremt viktigt att tänka på är att resterande del av kroppen så som skelett, leder, senor och ligament anpassar sig mycket mera långsamt till träning. Därför är det jätteviktigt att du som hästägare har hästen grundtränad för det konditionsarbete som du tänkt att genomföra. Med grundtränad menar jag att hästen är kontinuerligt arbetad under lång tid, detta för att få en bättre och mer hållbar häst. Med den unga/ otränade hästen gäller det att skynda långsamt för att uppnå styrka och hållbarhet i kroppens alla vävnader. Hästen arbetas då i lägre tempon och på varierande underlag för att stärka kroppen. Den tränas också inför sina framtida arbetsuppgifter och lär sig koordinera sina rörelser.

Träningen utav hästen ska ske efter individen och anpassas till just den hästen därför är det omöjligt att ge ett färdigt träningsrecept som passar alla hästar. Men mitt tips är föra dagbok över hästens konditionsarbete och tänka på att det är ”farten som dödar”. Så att tex använda sig utav en lång svagt stigande uppförsbacke kan vara bra för att sänka farten men öka belastningen hos hästen.

Detta är vad jag tänkt säga om konditionsarbete idag vid nästa tillfälle tänkte jag ge förslag på hur ett konditionspass kan se ut.

Lycka till med ridningen! och tänk på att konditionsträning även för ryttaren har minst lika många positiva effekter!

///Camilla 🙂

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *