Den stora avmaskningsdagen

För att hundarna ska få komma in i Finland så måste de vara rabiesvaccinerade och avmaskade mot dvärgbandmask. Det måste ha gått mellan 24-120 timmar från att de blivit avmaskade, och idag har många av landslagshundarna varit hos veterinären som måste skriva in i passet vilket medel som använts och vilket klockslag som tabletten gavs.