Förslag till nya djurskyddsföreskrifter för hund och katt

För ca 2 veckor sedan kom ett nytt förslag på djurskyddsföreskrift på hållning av hund och katt. Det gäller försäljning, avel och förvaring av hund och katt.

Hela förslaget går att läsa här

Det jag vill understryka är det som sägs om katt (såklart) och speciellt att anpassa kattens liv inomhus till vad den naturligt behöver.
Nedan läser du det jag vill understryka ur förslaget och jag har markerat i fet röd text på de punkter som får mig att dansa av lycka.

Krav för att tillgodose katters grundläggande behov
6 § Den som håller en katt ska ha tillräcklig kompetens, ska anpassa hållningssättet, skötseln av katten och nödvändiga resurser för att tillgodose kattens behov av social kontakt, mental stimulans, att klättra, klösa, vila, gömma sig, söka föda och jaga samt behov av att upprätthålla värmebalans. För att tillgodose nämnda behov ska djurhållaren säkerställa följande:
1. Katten erbjuds social kontakt med människor normalt varje dag anpassad till dess individuella förutsättningar.
2. Katten får möjlighet att klättra och klösa med sina klor varje dag.
3. Katten kan välja och komma åt platser för vila där den kan upprätthålla värmebalans största delen av dygnet.
4. Katten har tillgång till gömslen samt en enskild, upphöjd plats under största delen av dygnet.
5. Katten ges möjlighet att tillgodose sitt födosöks- och jaktbeteende.
6. Katten ges möjlighet till mental stimulans anpassad efter dess individuella förutsättningar.

Allmänna råd till 2 kap. 6 § punkt 5 och 6
Exempel på aktiviteter som särskilt kan behövas vid hållning av katter inomhus är att sprida foder på fler platser som katterna behöver söka efter och äta, att använda sig av aktiveringsbollar eller liknande utrustning, att kunna ha uppsikt över sin omgivning, att ha möjlighet att gå igenom sin hemmiljö så kallad ”patrullering”. Vid jakt och lek bör katten t.ex. få utföra fullständiga jaktsekvenser genom att tillåtas fånga redskapet som används, såsom vippor med fjäder eller liknande.


Detta ligger så rätt i tiden och går hand i hand med mitt arbete att bygga upp Furever Catlady som ett märke av leksaker som katten BEHÖVER, okej VILLhöver och som samtidigt kommer att vara ifrån säkra källor via mitt samarbete med Djurskyddet Sverige

Nu ser jag, om möjligt, ännu mer fram emot mina egna planer inom snar framtid!

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *