Jag ska studera en okänd katt :)

Kattstudierna går vidare och denna gång är en av uppgifterna att jag ska studera en katt som inte är min egen, under några dagar och skriva en uppsats om beteendet jag bevittnar. Hur katten beter sig med familjen vid olika tillfällen, och vilka slutsatser jag drar av det jag ser. Jag har valt att studera […]