Studie: Kvinnor gosar hellre med katten än sin partner

Läs mer om studien här Resultaten i korthet: 49 % av kvinnorna i undersökningen myser hellre med katten än sin partner 88 % av kattägarna säger att de älskar sin katt 63 % ser sin katt som en familjemedlem snarare än ett husdjur 53 % betraktar sin katt som ovärderlig 82 % menar att katter […]