Konditionsträning -grundträning

Som jag skrev i mitt förra inlägg är det viktigt att skynda långsamt och gradvis öka arbetet hos hästen, konditionsträningen ska ske succesivt.

Man kan skissa upp arbetet i tre olika trappsteg:

1- Lågintensivt arbete för att bygga upp grundkondition/ ”roadwork” (tar längs tid.),

2- Styrketräning gör hästen stark och uthållig,

3- Träning i snabbt tempo.

För konditionsträningen av hästen tycker jag att man kan börja med att göra en nulägesanalys, därefter fundera på syftet och därefter göra en plan.

NULÄGESANALYS: Ställ dig frågan -vad för typ av arbete är min häst van vid och vad är rimligt att begära av den idag?

En vanlig skaderisk är att ryttaren trappar upp arbetet för fort, det vill säga att ryttaren vill för mycket. Regel nr ett är att bygga upp träningen gradvis. Samtidigt måste kraven på hästen trappas upp för att få effekt och förbereda hästen för de framtida krav hästen förväntas leva upp till på tex tävling.

SYFTE: Det är också viktigt att fundera på vad det är jag vill uppnå med konditionsträningen för min häst. Vad är det den behöver för att må bra och prestera som bäst? analysera.

Det kommer att skilja sig åt för olika hästar som förväntas prestera inom olika grenar då de olika grenarna ställer olika krav på hästens fysiska prestation. En hopp eller en dressyrhäst kommer inte i upp i samma ansträngning som krävs av en travhäst under lopp eller en fälttävlanshäst under terrängen men den behöver under träning få komma upp i samma ansträngning som den ska möta på tävlingsbanan och dessutom gärna ha en kapacitetsreserv. Tävlingsmomentet för en dressyr /hopphäst kan innehålla korta stunder av hög ansträngning.

Detta är mått för arbetspulsen i olika grenar och nivåer, detta varierar mellan individer men ger en ungefärlig bild av arbetspulsen och ansträngningen de olika grenarna innebär:

  • Dressyrtävling lätt – MSV klass max 130 slag/ min
  • Hoppning 1 m max 155 slag/ min
  • Hoppning från 120 och uppåt max 190 slag/ min
  • Terrängmomentet fälttävlan 170- 200 slag/ min

PLAN: Sätt därefter upp en plan för det arbete du vill genomföra. Planen bör innehålla:

  1. Hur ofta? dagar i veckan.
  2. Hur länge? minuter och upprepningar
  3. Vilken intensitet? tex. tempo eller arbetspuls.

Lågintensivt arbete/ roadwork

I förra inlägget skrev jag att jag skulle ge förslag på hur ett konditionspass kan se ut och jag har valt att backa bandet långt tillbaka och börjar med grundkonditionen och steg ett på trappan. Syftet är att bygga upp grundkonditionen på en otränad häst. Men även förbereda leder, senor och ligament för framtida ansträngningar när tempo ökas och belastningen blir högre. Det börjar med promenadridning på grusvägar, stigar, fält och gärna lätt kuperat och blir en gradvis uppbyggnad av hästen i skritt och trav, det kan pågå i 6 – 8 veckor.

Häst efter 2 månaders uppehåll från träning (tex sommarbete):

Vecka 1- 2: Enbart skritt 30- 45 min som gradvis ökas till 90 min. Här ska hästen omväxlande arbetas på tygeln och på fri tygel.

Vecka 3- 4: 60 min långa pass där korta trav sekvenser i långsam trav (220m / min) läggs in.

Vecka 4- 6: Utöka trav sekvenserna i längd men behåll samma tempo.

Vecka 6- 8: Ska ridpassen innehålla omväxlande trav och skritt under en timme en sådan runda omfattar 1 – 1.5 mil.

Dessa pass görs 6 dagar i veckan och hästen har en ledig dag.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *