Om Camilla & Kati

Vi som finns bakom denna blogg är Camilla Nyblom och Kati Ojala – och så här tänker vi om ”träna hållbart”!

Camilla Nyblom

”Jag arbetar på Ridskolan Strömsholm som ridlärare på Hippologprogrammet. Där undervisar jag främst i dressyr och unghästutbildning. Jag har kandidatexamen i hippologi, är c- tränare i dressyr och har tävlat tom Grand Prix i dressyr. Jag har idag två unga hästar 3 och 5 år och finner stor glädje i lära känna varje individ och utbilda dem vidare efter deras olika förutsättningar.

När jag tänker på hållbar träning så tänker jag bland annat på dressyr! Dressyr är för mig ett anpassningsarbete där vi tar till vara på hästens naturliga förmåga och utvecklar den vidare. Hästen är inte skapt för att bära runt på oss ryttare utan vi måste ta ansvar och hjälpa hästen till en hållbar framtid. Detta gör vi genom systematisk träning och utbildning -vi anpassar helt enkelt hästen till det arbete vi tänkt använda den till, så att den ska bli hållbar under hela sin livstid och bli en glad atlet.

Många olika faktorer påverkar hållbarheten hos hästen en stor del av det är hur hästen arbetar under ryttare, vi talar här om hästens balans och form. Vi måste rida hästen i en form och balans där hästen brukar sin kropp så ergonomiskt som möjligt- man kan jämföra hästens form med hästens arbetsställning. Om den till vardags arbetar i en arbetsställning som är slitsam för den så kommer den att få skador.”

Kati Ojala

Jag arbetar på Ridsportgymnasiet på Ridskolan Strömsholm. Jag undervisar 
ridning, då främst hoppning, samt hästkunskap. Jag har kandidatexamen i hippologi, är diplomerad SRL2 (Svensk Ridlärare Level 2), yrkeslärare i häst- och ridkunskap samt håller på att utbilda mig till C-tränare i hoppning. Jag har idag två egna hästar, en som jag tävlar med i hoppning och en unghäst som förhoppningsvis kommer att välja karriär som fälttävlanshäst. Jag brinner för ryttarutbildning och älskar hoppsporten.

När jag tänker på hållbarhet kopplad till hoppning så vill jag hjälpa ryttaren att träna klokt. Man behöver träna sig själv för att hästen i sin tur får möjlighet att prestera utifrån sin bästa förmåga. Jag tycker det är viktigt att ta hänsyn till både hästens och ryttarens förutsättningar samt vart man är på väg. Hållbarhet grundar sig till ryttarens genomtänka arbetssätt där man varierar bland annat mängd och intensitet. Många saker kan man träna på lägre höjd. Balans är ett av ledorden i hoppningen och det grundar sig till att ryttaren själv är i balans. Hållbarhetens andra aspekt är glädjen i det man gör och det gäller såväl häst som ryttare!”

Nästa gång du besöker oss på bloggen är vi i full gång med att träna hållbart! Hoppas du vill hänga med oss!