Domarkonferens 2019

Under helgen 19-20/10 samlades 26 av klubbens domare på Scandic Upplands-Väsby för att delta på domarkonferens. Med oss hade vi, som vanligt, vår duktiga moderator Per-Olof W, som håller ordning på oss och våra diskussioner.

Syftet med våra konferenser är att vi ska träffas, diskutera och bli så samkörda som möjligt i vår bedömning. Helt lika kommer vi aldrig att döma då man som domare (läs människor) ibland uppfattar olika saker. Det är ju därför vi alltid är minst två domare som dömer.

En del av gänget på konferensen

Ämnen som togs upp på årets konferens var bland annat vidareutveckling av nya protokollet, allmänna domarfrågor, svårbemästrade situationer, filmbedömning, förslaget till nya TtM-regler och diskussion om vilka inre och yttre faktorer som kan påverka oss, både medvetet och omedvetet, när vi dömer. Vi delade in oss i mindre grupper och pratade om hur man kan göra konferenserna ännu mer effektiva och givande genom att dela upp förarbetet på fler personer, hur vi jobbar med kategorin Tolkning av musik, hur vi bedömer svårighetsgrad och variation i klass 2 och hur vi ska locka fler arrangörer till att anordna tävlingar.

Vi bjöds på god mat och bra boende på hotellet och vi fick möjlighet att umgås och prata freestyle i timmar. Mycket intressant och roligt.

Tack alla som kunde närvara och som gjorde helgen så trevlig!

Domargruppen SHFK